กลุ่มประกันสุขภาพ (2558)
Health Insurance Group
เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก 
Skip Navigation Links
ปฏิทินกิจกรรม 
<มกราคม 2564>
(Hidden) เมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ 
ลิงค์ที่น่าสนใจ 
ค้นหา
Free Counter
Free Counter
(Hidden) Untitled 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
19 พฤศจิกายน   ขณะนี้เว็บฐานปี 59 สามารถส่งข้อมูลได้แล้วนะค่ะ hfo59.cfo.in.th 

6 พฤศจิกายน แผนประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย Planfin ปี59 ปรับปรุงหลังจากการประชุมหารือ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558  <<Download>> แบบตรวจสอบ Planfin ปี59 <<Download>>
29 ตุลาคม  กำหนดการส่งข้อมูลการเงินของหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2559 <<Download>> สิ่งที่ส่งมาด้วย <<Download>>
16 ตุลาคม  ข้อพึงระวังสำหรับการจัดทำแผนทางการเงินของหน่วยบริการ <<Download>>
12 ตุลาคม ตัวอย่าง การบันทึกบัญชีรับโอนเงินจาก สปสช. วันที่ 29 กันยายน 2558 <<Download>>
9 ตุลาคม  ผังบัญชี รพ.สต. ปี 59 <<Download>>
9 ตุลาคม  กำหนดส่งงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2558 ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 และวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 กลุ่มประกันสุขภาพจะดำเนินดึงข้อมูลงบทดลองไตรมาส 4 เพื่อวิเคราะห์งบการเงิน จึงขอให้หน่วยบริการตรวจสอบข้อมูลงบทดลอง และข้อมูลด้านบริการให้ครบถ้วน
2 ตุลาคม  แจ้ง นพ.สสจ. ส่งผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง FAI ไตรมาส 4/2558 ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2558
25 กันยายน   แจ้งหน่วยงานทราบ  สามารถส่งข้อมูล  แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2559 (PlanFin59) 
                        >>> ได้ที่นี่  <<<      ตัวอย่างไฟล์ที่ส่ง      ติดปัญหาการนำเข้าข้อมูล  ติดต่อ  02 590 1575
21 กันยายน    หนังสือที่ สธ 0209.02/ว179 ลงวันที่  17 กันยายน 2558  เรื่องการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) <<Download>> รายละเอียดและวิธีปฏิบัติในการจัดทำแผนทางการเงิน <<Download>>
แบบฟอร์มการจัดทำแผนเงินบำรุง <<Download>>
17 กันยายน    ข้อมูลการจัดทำแผนประมาณการ รายได้ค่าใช้จ่าย ปี 2559 ข้อมูลกลุ่มประกันสุขภาพ  <<DownloaD>>
14 กันยายน   เอกสารประกอบการบรรยาย  <<Download>>
11 กันยายน   รายการ template  planfin  แก้ไข  ล่าสุด  <<Download>>
3 กันยายน   การคำนวณQuick Method2558Q3  <<Download>>  <<Download>>
3 กันยายน    เอกสารการบรรยายวันที่ 2 กันยายน 2558  <<เอกสารนำเสนอ1>>   <<เอกสารนำเสนอ2>>   <<เอกสารนำเสนอ3>>
2 กันยายน 2558   การจัดทำแผนเงินบำรุงเพื่อการบริหาร ปี 2559 

สิงหาคม 2558

28 สิงหาคม เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อจัดทำแผนเงินบำรุงเพื่อการบริหารและแนวทางการจัดสรรงบลงทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 <<Download>>
20 สิงหาคม ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาระบบบัญชีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล <<Download>>โครงการพัฒนาฯ <<Download>> กำหนดการอบรม <<Download>>จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมแต่ละจังหวัด  
  รุ่น1   เขต 1-4  <<Download>>  แบบสำรองห้องพัก
  รุ่น2   เขต 5-8  <<Download>>  แบบสำรองห้องพัก
  รุ่น3   เขต 9-12 <<Download>> แบบสำรองห้องพัก
 แบบตอบรับ<<Downoload>>     ส่งภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2558

20 สิงหาคม  เรื่อง แจ้งการโอนเงินสนับสนุนตามโครงการบูรณาการข้อมูลระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าหน่วยบริการ <<Download>>
19 สิงหาคม   เรื่อง  การดำเนินงานโครงการพิจารณาปัญหาสถานะทางการเงินและปรับปรุงระบบการเงินและบัญชีของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข    เอกสารแนบ     <<DownloaD>>
13 สิงหาคม  รายงานการตรวจสอบคุณภาพทางการเงิน Q1/2558<<Download>>              Q2/2558<<Download>>
6 สิงหาคม  ตารางคำนวณวิกฤติ 7 ระดับไตรมาส 3/2558  <<Download>>

กรกฏาคม 2558

29 กรกฎาคม  วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม จะดึงข้อมูลงบการเงินไตรมาส 3/2558
20 กรกฏาคม  เอกสารการอบรมเมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2558 <<Download>>
15 กรกฏาคม  กำหนดการอบรม โครงการศึกษารูปแบบการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบบัญชีของเขตสุขภาพที่ 1-12 <<Download>>
13 กรกฏาคม  เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการศึกษารูปแบบการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบบัญชีของเขตสุขภาพที่ 1-12 <<Download>>

19 มิถุนายน ตารางการคำนวณวิกฤติระดับ 7 <<Download>>
16 มิถุนายน  แจ้ง นพ.สสจ. ส่งผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง FAI ไตรมาส 3/2558 ภายในวันที่ 20 กรกฏาคม 2558 
10 มิถุนายน  การคำนวณ Quick Method <<Download>>
8 มิถุนายน  Quick Method 2558Q2  <<Download>>
22 พฤษภาคม   ตารางคำนวณวิกฤติ 7 ระดับไตรมาส 2/2558  <<Download>>
7 เมษาายน หนังสือที่ สธ 0209.02/ว70 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รายงานผลงานบริการ และจัดทำแผนผลการตรวจสอบบัญชีหน่วยบริการ<<Download>>
20 มีนาคม   Quick Method 2558Q1  <<Download>>
3 มีนาคม  แนวทางการบันทึกบัญชี(เพิ่มเติม) 2558 <<Download>>
6 มีนาคม   การจัดทำแผนประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย (Planfin) <<Download>>
6 กุมภาพันธ์  การจำแนกผังบัญชีภาคสุขภาพเพื่อคำนวณต้นทุนบริการ Quick Method ปี 2558 <<Download>>
25 กุมภาพันธ์  ตารางคำนวณวิกฤติ 7 ระดับไตรมาส 1/2558  <<Download>>
5 กุมภาพันธ์   คะแนนคุณภาพงบการเงินไตรมาส 4/2557 <<Download>>
3 กุมภาพันธ์  Quick Method 2557Q4  <<Download>> รายงานสัดส่วนรายได้ค่ารักษาพยาบาลปีงบประมาณ 2557 <<Download>>
14 กุมภาาพันธ์  การดึงข้อมูลเงินเดือนจ่ายตรง  <<Download>>
23 มกราคม  ตารางคำนวณวิกฤติ 7 ระดับไตรมาส 4/2557  <<Download>>การจำแนกต้นทุน LC MC CC 2557 <<Download>>

ข้อมูลน่าสนใจ 
ภาพกิจกรรม 


 

กลุ่มประกันสุขภาพ
88/20 ถนนติวานนท์  นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2590 1575  ,0 2590 2416 โทรสาร 0 2590 1567

E-mail :  higmoph@gmail.com
 
free statistics