กลุ่มประกันสุขภาพ (2558)
Health Insurance Group
เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก 
Skip Navigation Links
ปฏิทินกิจกรรม 
<พฤศจิกายน 2563>
(Hidden) เมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ 
ลิงค์ที่น่าสนใจ 
ค้นหา
Free Counter
Free Counter
(Hidden) Untitled [1] 
Untitled [2] 
ในกลุ่มรหัสรายการรายการค่า K
X1A111S รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด-1.0
Y1A1111030 เงินฝากสถาบันการเงิน - ในงบประมาณ-1.0
Y1A211S รวมเจ้าหนี้-1.0
Y1A2121020 เงินกองทุน UC งบลงทุน-1.0
Y1A2121030 เงินกองทุน ประกันสังคม-1.0
Y1A2122010 เงินมัดจำ-1.0
Y1A2131030 ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)ค้างจ่าย-1.0
Y1A213104 ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)ค้างจ่าย-1.0
Y1A2131050 ค่าตอบแทน(บริการ)ค้างจ่าย-1.0
Y1A2131060 ค่าตอบแทน(สนับสนุน)ค้างจ่าย-1.0
Y1A2131070 ค่าใช้สอยค้างจ่าย-1.0
Y1A2131080 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย-1.0
Y1A2131090 ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย-1.0
Y1A2131110 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ ค้างจ่าย-1.0
Y1A2131120 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค้างจ่าย-1.0
Y1A2211010 เงินมัดจำ-1.0
Y1A221102 เงินรับฝากอื่นๆ-1.0
Y1A2211020 เงินรับฝากอื่นๆ-1.0
Y1A2212020 รายได้รอการรับรู้-1.0
(Hidden) ข้อมูลน่าสนใจ 
(Hidden) ภาพกิจกรรม 

กลุ่มประกันสุขภาพ
88/20 ถนนติวานนท์  นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2590 1575  ,0 2590 2416 โทรสาร 0 2590 1567

E-mail :  higmoph@gmail.com
 
free statistics