กลุ่มประกันสุขภาพ (2558)
Health Insurance Group
เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก 
Skip Navigation Links
ปฏิทินกิจกรรม 
<พฤศจิกายน 2563>
(Hidden) เมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ 
ลิงค์ที่น่าสนใจ 
ค้นหา
Free Counter
Free Counter
(Hidden) Untitled [1] 
Untitled [2] 
ในกลุ่มรหัสรายการรายการค่า K
X1A1121050 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลเบิกคลัง OPD -สุทธิ1.0
X1A1121060 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลเบิกคลัง IPD-สุทธิ1.0
X1A1121070 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลเบิกต้นสังกัด -สุทธิ1.0
X1A1121080 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคมเครือข่าย -สุทธิ1.0
X1A1121090 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคมนอกเครือข่าย-สุทธิ1.0
X1A1121110 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว -สุทธิ1.0
X1A1121120 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าวตามจ่าย -สุทธิ1.0
X1A1121130 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - สุทธิ1.0
X1A1121140 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ -สุทธิ1.0
Y1A4121 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด*1.0
Y1A4131 รายได้ค่ารักษาเบิกคลัง*1.0
Y1A4141 รายได้ค่ารักษาประกันสังคมเครือข่าย*1.0
Y1A4142 รายได้ค่ารักษาประกันสังคมนอกเครือข่าย*1.0
Y1A4151 รายได้ค่ารักษาจากแรงงานต่างด้าว*1.0
Y1A4161 รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มัปัญหาสถานะและสิทธินอก CUP*1.0
Y1A4171 รายได้ค่ารักษาจาก พรบ.ประกันภัยบุคคลที่ 3*1.0
Y1A4191 รายได้ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ*1.0
(Hidden) ข้อมูลน่าสนใจ 
(Hidden) ภาพกิจกรรม 

กลุ่มประกันสุขภาพ
88/20 ถนนติวานนท์  นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2590 1575  ,0 2590 2416 โทรสาร 0 2590 1567

E-mail :  higmoph@gmail.com
 
free statistics