กลุ่มประกันสุขภาพ (2558)
Health Insurance Group
เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก 
Skip Navigation Links
ปฏิทินกิจกรรม 
<มกราคม 2564>
(Hidden) เมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ 
ลิงค์ที่น่าสนใจ 
ค้นหา
Free Counter
Free Counter
(Hidden) Untitled [1] 
Untitled [2] 
เกณฑ์การตรวจสอบงบทดลอง
ข้อที่เกณฑ์ในกลุ่มแม่ข่ายลูกข่าย หมายเหตุ
00คะแนนเต็ม 100.050.0รายละเอียด 
101.1ส่งงบทดลองแม่ข่าย๑ ครบถ้วน/ทันเวลา90.00.0รายละเอียดต้องส่งงบทดลองแม่ข่าย(สำคัญที่สุด)
101.2ส่งลูกข่ายครบ๑ ครบถ้วน/ทันเวลา0.010.0รายละเอียดส่งลูกข่ายครบถ้วน
102ส่งภายในวันที่ ๒๐ ของเดือนถัดไป๑ ครบถ้วน/ทันเวลา5.05.0รายละเอียดส่งงบทดลองภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป
200งบต้องดุล๒ ถูกต้องตามหลักบัญชี5.010.0รายละเอียดงบทดลองยอดรวมช่องเดบิตเดือนนี้ = เครดิตเดือนนี้และยอดรวมช่องเดบิตสุทธิ=เครดิตสุทธิและ
201ค่าสุทธิไม่ผิดด้าน๒ ถูกต้องตามหลักบัญชี5.05.0รายละเอียดค่าสุทธิไม่ผิดด้าน ในบัญชีที่ต้องมีค่า + เสมอ ยกเว้นในกลุ่มบัญชี Contra ทั้งหลาย
202และสัมพันธ์กันทุกเดือน๒ ถูกต้องตามหลักบัญชี5.05.0รายละเอียดยอดยกมาและยกไปของงบทดลองแต่ละงวดต้องเท่ากัน
203ปรับปรุงวัสดุ และยาใช้ไป ทุกเดือน๒ ถูกต้องตามหลักบัญชี10.05.0รายละเอียดปรับปรุงยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ และปรับปรุงยาใช้ไป เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป
204ปรับปรุงค่าเสื่อมราคา / ค่าตัดจำหน่ายทุกเดือน๒ ถูกต้องตามหลักบัญชี5.05.0รายละเอียดปรับปรุงค่าเสื่อมราคา / ค่าตัดจำหน่ายทุกเดือน
205ค่าเสื่อมราคา น้อยกว่า สินทรัพย์๒ ถูกต้องตามหลักบัญชี5.05.0รายละเอียดค่าเสื่อมราคา น้อยกว่า สินทรัพย์
206ต้องมีลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลเบิกคลังทุกเดือน๒ ถูกต้องตามหลักบัญชี10.00.0รายละเอียดต้องมีลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลเบิกคลังทุกเดือน
207ต้องมีการบันทึกเจ้าหนี้การค้าทุกเดือน๒ ถูกต้องตามหลักบัญชี10.00.0รายละเอียดต้องมีการบันทึกเจ้าหนี้การค้าทุกเดือน
208ต้องมีการบันทึกค่ารักษาพยาบาลตามจ่ายทุกเดือน๒ ถูกต้องตามหลักบัญชี5.00.0รายละเอียดต้องมีการบันทึกค่ารักษาพยาบาลตามจ่ายทุกเดือน
301ปรับปรุงลูกหนี้ เหมาจ่าย ทุกเดือน (ลูกหนี้ต้องเป็น 0 ตั้งแต่เดือน 11 เป็นต้นไป)๓ ปรับปรุงตามนโยบายบัญชีใหม่10.00.0รายละเอียดให้ปรับปรุงตามนโยบายบัญชีงวดไตรมาสที่ ๑ เป็นต้นไป
302บัญชีส่วนต่างค่ารักษาสูงกว่าเหมาจ่ายรายหัวกองทุน UC กับบัญชีกองทุน UC รับล่วงหน้า ต้องมีคงเหลือเพียงบัญชีเดียว๓ ปรับปรุงตามนโยบายบัญชีใหม่10.00.0รายละเอียดโดยหลักการงบที่ได้เหมามาจะมีโอกาส มากกว่า/น้อยกว่า หรือ เท่าพอดี เท่านั้น จะ ทั้งมีทั้งมากกว่าและน้อยกว่าเวลาเดียวกันไม่ได้
303ส่งข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบทดลอง๓ ปรับปรุงตามนโยบายบัญชีใหม่10.00.0รายละเอียดข้อมูลต้องการเพื่อคำนวณต้นทุนเฉลี่ย และทำงบบริหารเพิ่มเติมให้ และติดตามโดย สำนักตรวจ
(Hidden) ข้อมูลน่าสนใจ 
(Hidden) ภาพกิจกรรม 

กลุ่มประกันสุขภาพ
88/20 ถนนติวานนท์  นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2590 1575  ,0 2590 2416 โทรสาร 0 2590 1567

E-mail :  higmoph@gmail.com
 
free statistics